Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: Joanna Kasprzyk

Z-ca przewodniczącego: Łukasz Gajewski

Skarbnik: Agnieszka Sturdik

Z-ca skarbnika: Joanna Krawczyk

Sekretarz: Dariusz Legiżyński

Z-ca sekretarza: Anna Karpiel-Półtorak

 

 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Paweł Wyziński

Zastępcy: Zofia Sieńko, Małgorzata Kiwior

Pytania, uwagi i pomysły prosimy kierować na adres mailowy: szkolapolska.rada@gmail.com