Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU

Historia szkoły

  • 1977 – powołanie Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Polskiej dla dzieci pracowników ambasady oraz polskich firm, którzy zostali oddelegowani służbowo do pracy za granicą.
  • 1979– przekształcenie Punktu Konsultacyjnego w szkołę, realizującą uzupełniający system kształcenia w zakresie języka polskiego, historii Polski, geografii Polski i matematyki.
  • 1985 – umożliwienie nauki także dzieciom polonijnym.
  • 1989 – wprowadzenie dodatkowej możliwości kształcenia na odległość.
  • 1990 – uchwała Rady Pedagogicznej o wyborze na Patrona szkoły króla Jana III Sobieskiego.
  • 1996 – nadanie szkole imienia króla Jana III Sobieskiego.
  • 1999 – przekształcenie dotychczasowej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Zespół Szkół, obejmujący swoim zakresem sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum ogólnokształcące.
  • 2010 – przekształcenie Zespołu Szkól w Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu.

 

Dyrektorzy

mgr Zenobia Miller (Punkt Konsultacyjny)
01.09.1977 – 31.08.1979

mgr Eugeniusz Pietrzykowski
01.10.1979 – 31.08.1982

mgr Anna Czerniak
01.09.1982 – 31.08.1983

mgr Jan Karolczak
01.09.1983 – 31.08.1986

mgr Jan Karolczak

 

mgr Marian Machoy
01.09.1986 – 31.08.1989

mgr Marian Machoy

 

mgr Maria Berzyńska
01.09.1989 – 31.08.1991

mgr Maria Berzyńska

 

mgr Barbara Mierzecka
01.09.1991 – 31.08.1994

mgr Barbara Mierzecka

 

mgr Marian Janusz Kawałko
01.09.1994 – 31.08.1998

mgr Marian Janusz Kawałko

 

mgr Hanna Kaczmarczyk
od 01.09.1998

mgr Hanna Kaczmarczyk

 

Historia Siedziby

Na początku zajęcia odbywały się w budynku Ambasady Polskiej, a następnie w Domu Polskim przy Boerhaavegasse 25. W latach 1980 – 1993 gościny szkole udzielił Instytut Polski, ale przy wzrastającej liczbie uczniów konieczne było znalezienie większych pomieszczeń. W 1993 r. Szkoła Polska przeniosła się do Kollegium Kalksburg, jednej z najbardziej renomowanych i najstarszych szkół austriackich. Biblioteka liczy ok. 18 000 książek oraz wiele nowoczesnych pomocy naukowych, zakupionych m.in. w zakresie programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt komputerowy. Szkoła dysponuje pracowniami polonistyczną i historyczną, biblioteką, pokojem nauczycielskim, gabinetem dyrektora i reprezentacyjnym holem historycznym. Dodatkowo wynajmowane są sale w tzw. małym budynku – cztery sale lekcyjne oraz dwie sale dla oddziałów dziecięcych

Możemy poszczycić się zbiorem ciekawych eksponatów poświęconych patronowi szkoły królowi Janowi III Sobieskiemu i jego epoce oraz kolekcją strojów i przedmiotów regionalnych.