Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU

Biblioteka

Biblioteka Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu.

Biblioteka szkolna liczy ponad 15 000 woluminów. Księgozbiór biblioteki stanowią zbiory naukowe, popularno-naukowe; beletrystyczne (powieści, dramaty, poezje); lektury i podręczniki szkolne. Zbiory specjalne obejmują:

  1. programy edukacyjne i adaptacje  lektur szkolnych oraz filmy dla dzieci i młodzieży,
  2. edukacyjne programy multimedialne,
  3. płyty CD oraz MP3 z audycjami i piosenkami edukacyjnymi,
  4. audiobooki,
  5. plansze, mapy, gry edukacyjne, różnorodne pomoce dydaktyczne.

Biblioteka służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Z księgozbioru mogą korzystać także rodzice, którym polecamy ciekawe książki.

Podstawowymi celami edukacyjnymi biblioteki są m.in.:

  1. rozwijanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych uzdolnień,
  2. przygotowanie do samodzielnego poszukiwania, wyboru i wykorzystywania informacji,
  3. kształtowanie kultury czytelniczej, rozpowszechnianie czytelnictwa w szkole,
  4. przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji.

Biblioteka szkolna realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały i udostępnia je. Biblioteka jest skomputeryzowana. Baza danych została utworzona w programie komputerowym „Biblioteki szkolne. Mol 2011”.

W naszej bibliotece panuje życzliwa atmosfera, przyjazna dla uczniów i otoczenia, zawsze można liczyć na pomoc nauczycieli bibliotekarzy. Biblioteka organizuje konkursy czytelnicze, wystawy,  spotkania z pisarzami (np. W. Widłakiem, P. Beręsewiczem, G. Kasdepke, J. Olech, R. Knappem, M. Rusinkiem), akcje czytelnicze np. wieczorne i poranne czytanie.

Godziny pracy biblioteki podawane są na początku roku szkolnego.