Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU

O szkole

Informacja dla Rodziców.

Nauka w SP w Wiedniu jest bezpłatna. Wszystkie składki są dobrowolne, a ich zbieraniem zajmuje się Rada Rodziców.

System nauczania w Szkole Polskiej

Organem prowadzącym dla Szkoły Polskiej  im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu jest Minister Edukacji Narodowej., natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43.

Pracujemy w systemie kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce oraz edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III. Nauka odbywa się jeden raz w tygodniu po południu (od wtorku do piątku) lub w soboty (dla dzieci młodszych)..

Nauczanie jest bezpłatne, szkoła w całości jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce. Znaczną pomoc w wyposażeniu szkoły i organizowaniu imprez szkolnych stanowią środki pozabudżetowe gromadzone przez Radę Rodziców oraz darowizny sponsorów.

Klasy zerowe prowadzone są z inicjatywy i ze środków rodziców.

Do pobrania