Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU

Grono pedagogiczne

Skład grona pedagogicznego 2021/22

Dyrektor SP w Wiedniu – mgr Hanna Kaczmarczyk – język polski i biblioteka

l. p. Nazwisko i imię
1 Mgr Banaśkiewicz Agnieszka – język polski
2 Mgr Kanar Anna – nauczanie początkowe
3 Mgr Kasperska Anna – wiedza o Polsce
4 Mgr Kowal Alicja – nauczanie początkowe
5 Mgr Mikołajczyk Justyna – nauczanie początkowe
6 Mgr Piwowarczyk Wiesława – język polski, nauczanie początkowe
7 Mgr Slemp Beata – nauczanie początkowe
8 Mgr Szliter Wyzińska Ilona – wiedza o Polsce, biblioteka
9 Mgr Zalewska Agnieszka – nauczanie początkowe
10 Mgr Paulina Ród – edukacja wczesnoszkolna