Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU

Grono pedagogiczne

Skład grona pedagogicznego 2023/24

Dyrektor SP w Wiedniu – mgr Hanna Kaczmarczyk – język polski i biblioteka

Wicedyrektor SP w Wiedniu – mgr Ilona Szliter-Wyzińska – wiedza o Polsce i biblioteka

l. p. Nazwisko i imię
1 Mgr Banaśkiewicz Agnieszka – język polski, edukacja przedszkolna
2 Mgr Grzywnowicz-Szawel Anna – nauczanie początkowe
3 Mgr Kanar-Kucharzyk Anna – nauczanie początkowe
4 Mgr Kasperska Anna – wiedza o Polsce
5 Mgr Kowal Alicja – nauczanie początkowe
6 Mgr Marta Nowicka – edukacja przedszkolna
7 Mgr Piwowarczyk Wiesława – język polski, nauczanie początkowe
8 Mgr Slemp Beata – nauczanie początkowe
9 Mgr Szliter Wyzińska Ilona – wiedza o Polsce, biblioteka
10 Mgr Zalewska Agnieszka – nauczanie początkowe
11 Mgr Paulina Ród – edukacja wczesnoszkolna