Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU

Status prawny

– informacja o organie prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

– statut

– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1652 z późn. zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001652/O/D20191652.pdf

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: