Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU

Dostęp do informacji publicznej

 

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt poprzez wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go na adres poczty elektronicznej lub na adres pocztowy:

  • wieden@orpeg.pl
  • Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, 1230 Wiedeń, Promenadeweg 3 lub Polnische Schule, 1230 Wien, Peomenadeweg 3
  • Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Udostępnianie informacji publicznej w Szkole Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu realizowane jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

zalacznik_udostepnienie_informacji_publicznej.p

zalacznik_udostepnienie_informacji_publicznej.p

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: