Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU

Dokumenty

Rejestry i ewidencje

  1. księga uczniów,
  2. ewidencja wydanych świadectw,
  3. rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
  4. ewidencja akt osobowych pracowników,
  5. księgi inwentarzowe,
  6. księgi druków ścisłego zarachowania,
  7. rejestr zarządzeń wewnętrznych,
  8. rejestr skarg i wniosków,
  9. dziennik korespondencyjny.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: