Rekrutacja na rok szkolny 2021/22

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej, klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego oraz innych klas rozpocznie się 4 maja 2021 r. i będzie trwać do 15 czerwca 2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 czerwca 2021 r.

Prosimy o nieprzysyłanie dokumentów na adres inny niż podany dla celów rekrutacyjnych.

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie szkoły www.wieden.orpeg.pl  do 15 kwietnia 2021 r.

Zapisy będą odbywały się internetowo i nie będą wymagały osobistej wizyty w szkole. Sprawdzenie dokumentów nastąpi na początku września, po rozpoczęciu nauki.

Zapraszamy do naszej Szkoły!