“Migawki z Pikniku w Ambasadzie RP w Wiedniu”

Rada Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim uczniom i rodzicom którzy czynnie pomagali nam podczas Pikniku 🙂