Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU

Aktualności

O szkole

O szkole

Organem prowadzącym dla Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu jest Minister Edukacji Narodowej., natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43. Pracujemy w systemie kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce oraz edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III. Nauka odbywa się jeden raz w tygodniu po południu (od wtorku do piątku) lub w soboty (dla dzieci młodszych)..

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć