Informacja

Informujemy, że w drodze naboru na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej wybrano p. Justynę Mikołajczyk