Nabór na stanowisko: Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu
ogłasza nabór na stanowisko:

Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (4/26)
data rozpoczęcia pracy 01.02.2020 r. do 20.06.2020 r.

I. Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 z późn. zm.)

(dalsze informacje w załączniku)

Załączniki: