Strona główna logo

Nasza szkoła jest działającą za granicą Szkołą Polską im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce.