Konto

Drodzy Rodzice!

 

Na walnym zebraniu Rady Rodziców, ktore odbyło się w piątek, 18 października 2019
ustalone zostały dobrowolne
składki na Radę Rodziców w wysokości:

  • za pierwsze dziecko w bieżącym roku szkolnym: € 70
  • za drugie dziecko w bieżącym roku szkolnym: € 35
  • za trzecie i każde następne dziecko w bieżącym roku szkolnym: € 0

Bardzo prosimy o wpłaty powyższych składek na konto:

„Elternverein Polnische Schule“

AT90 2011 1284 4323 5600 / BIC: GIBAATWWXXX

z podaniem imienia i nazwiska dziecka i klasy,
do której w bieżącym roku szkolnym uczęszcza.