Skład

Skład Rady Rodziców

 

Przewodniczący: Paweł Wyziński

Z-ca przewodniczącego: Bianka Wais

Skarbnik: Aleksander Gauza

Z-ca skarbnika: Marta Hołyst

Sekretarz: Joanna Kasprzyk

Z-ca sekretarza: Agnieszka Miłkowska

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący: Bartosz Chlap

Zastępcy: Roman Romanowski, Aldona Krężołek-Garycka

 

Pytania, uwagi i pomysły prosimy kierować na adres mailowy: szkolapolska.rada@gmail.com