Grono pedagogiczne

Skład grona pedagogicznego 2020/21

Kierownik SPK w Wiedniu - mgr Hanna Kaczmarczyk - język polski i biblioteka

l. p.

Nazwisko i imię

1

Mgr Banaśkiewicz Agnieszka - język polski

2

Mgr Kanar Anna - nauczanie początkowe

3

Mgr Kasperska Anna - wiedza o Polsce

4

Mgr Kowal Alicja - nauczanie początkowe

5

Mgr Mikołajczyk Justyna - nauczanie początkowe

6

Mgr Piwowarczyk Wiesława - język polski, nauczanie początkowe

7

Mgr Slemp Beata - nauczanie początkowe

8

Mgr Szliter Wyzińska Ilona - wiedza o Polsce, biblioteka

9

Mgr Zalewska Agnieszka - nauczanie początkowe