Historia szkoły

Historia Instytucji

  • 1977 – powołanie Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Polskiej dla dzieci pracowników ambasady oraz polskich firm, którzy zostali oddelegowani służbowo do pracy za granicą.
  • 1979– przekształcenie Punktu Konsultacyjnego w szkołę, realizującą uzupełniający system kształcenia w zakresie języka polskiego, historii Polski, geografii Polski i matematyki.
  • 1985 – umożliwienie nauki także dzieciom polonijnym.
  • 1989 – wprowadzenie dodatkowej możliwości kształcenia na odległość.
  • 1990 – uchwała Rady Pedagogicznej o wyborze na Patrona szkoły króla Jana III Sobieskiego.
  • 1996 – nadanie szkole imienia króla Jana III Sobieskiego.
  • 1999 – przekształcenie dotychczasowej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Zespół Szkół, obejmujący swoim zakresem sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum ogólnokształcące.
  • 2010 – przeksztalcenie Zespolu Szkól w Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu

Dyrektorzy

mgr Zenobia Miller (Punkt Konsultacyjny)
01.09.1977 – 31.08.1979
mgr Eugeniusz Pietrzykowski
01.10.1979 – 31.08.1982
mgr Anna Czerniak
01.09.1982 – 31.08.1983
mgr Jan Karolczak
01.09.1983 – 31.08.1986
mgr Marian Machoy
01.09.1986 – 31.08.1989
mgr Maria Berzyńska
01.09.1989 – 31.08.1991
mgr Barbara Mierzecka
01.09.1991 – 31.08.1994
mgr Marian Janusz Kawałko
01.09.1994 – 31.08.1998
mgr Hanna Kaczmarczyk
od 01.09.1998

 

Historia Siedziby

Na początku zajęcia odbywały się
w budynku Ambasady Polskiej,
a następnie w Domu Polskim przy Boerhaavegasse 25.

W latach 1980 - 1993 gościny szkole udzielił Instytut Polski, ale przy wzrastającej liczbie uczniów konieczne było znalezienie większych pomieszczeń.

W 1993 r. Szkoła Polska przeniosła się do Kollegium Kalksburg, jednej z najbardziej renomowanych
i najstarszych szkół austriackich. Biblioteka liczy ok. 10 000 książek oraz wiele kaset filmowych
i nowoczesnych pomocy naukowych. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt audiowizualny i komputerowy. Szkoła dysponuje obecnie pracowniami polonistyczną
i geograficzną oraz salą nauczania początkowego, biblioteką, pokojem nauczycielskim, gabinetem dyrektora, reprezentacyjnym holem historycznym oraz holem, gdzie rodzice mogą oczekiwać na dzieci. Dodatkowo wynajmowane są sale
w szkole austriackiej.

 Możemy poszczycić się zbiorem ciekawych eksponatów poświęconych patronowi szkoły królowi Janowi III Sobieskiemu i jego epoce oraz kolekcją strojów i przedmiotów regionalnych.