Strona główna zdjęcie3

1989 – wprowadzenie dodatkowej możliwości kształcenia na odległość.
1990 – uchwała Rady Pedagogicznej o wyborze na Patrona szkoły króla Jana III Sobieskiego.
1996 – nadanie szkole imienia króla Jana III Sobieskiego.
1999 – przekształcenie dotychczasowej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Zespół Szkół.