Strona głowna zdjecie1

1977 – powołanie Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Polskiej dla dzieci pracowników ambasady oraz polskich firm, którzy zostali oddelegowani służbowo do pracy za granicą.
1979 – przekształcenie Punktu Konsultacyjnego w szkołę, realizującą uzupełniający system kształcenia w zakresie języka polskiego, historii Polski, geografii Polski i matematyki.
1985 – umożliwienie nauki także dzieciom polonijnym.