AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na Dzień Otwarty!

Szanowni Rodzice!

Zapraszamy na Dzień Otwarty do naszej szkoły , który odbędzie się  23.04.2016 r. , w sobotę w godz. 10.00-12.00.

Będzie to okazja do zwiedzenia szkoły, zasięgnięcia informacji oraz zapisu dziecka do szkoły.

Rekrutacja będzie trwała od 23.04.2016 do 11.06.2016 lub do wyczerpania miejsc.  Dokładne zasady rekrutacji zostaną ogłoszone po uzyskaniu stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce.

Spotkanie odbędzie się w głównym budynku Kollegium Kalksburg na III piętrze, w siedzibie szkoły.

Podwyższone ryzyko i zagrożenie terrorystyczne

Szanowni Rodzice,

przypominamy o podwyższonym ryzyku i zagrożeniu terrorystycznym. Prosimy o śledzenie na bieżąco wydarzeń i respektowanie wszelkich zaleceń władz lokalnych np. w zakresie poruszania się po mieście. Gdyby pojawiła się sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu dzieci, zostaniecie Państwo natychmiast poinformowani. Prosimy o zachowanie większej czujności i natychmiastowe zgłaszanie sytuacji, które wzbudzą Państwa zaniepokojenie (np. osoby obce pojawiające się w szkole, niezidentyfikowane przedmioty). Uczniowie zostaną zapoznani przez nauczycieli z zasadami zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Mamy nadzieję, że jesteśmy bezpieczni, ale musimy wszyscy zachować większą ostrożność i czujność.

Hanna Kaczmarczyk

Kierownik SPK  w Wiedniu.

Strony

Subscribe to im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu RSS